Iform är ett svenskt möbelföretag med säte i Malmö, som producerat möbler sedan 1975. Iforms huvud-
sakliga produktion består av trämöbler för kontor och konferens, men har de senaste tio åren tagit
fram designmöbler för en internationell marknad.

Våra produkter tillför ett mervärde där både form, konstruktion och material är anpassat för ett långt liv.